Forside
Hvem kan få støtte ?
Vedtægter
Bestyrelse
Prisopgave
Årsberetning 2017
Kontakt
Velkommen til Borgerretsfondens hjemmeside
 
Har du været udsat for magtmisbrug fra offentlige eller private organisationer?
Føler du at dine borgerlige rettigheder er blevet krænket?
Forhindrer din økonomiske situation dig i at tage effektivt til genmæle?
Så kan Borgerretsfonden hjælpe dig
 
 
/justitia.jpg
Borgerretsfonden er en uafhængig instans stiftet for private midler.
Borgerretsfonden er derfor uafhængig i sit virke af offentlige eller halvoffentlige organisationer, institutioner og myndigheder.
Borgerretsfonden træffer sine afgørelser på rent juridisk grundlag uden at være bundet af økonomiske, politiske eller personlige hensyn.
Fondens virke skal sikre borgeren mulighed for at opnå den retsstilling i forhold til det offentlige, som hans forhold berettiger ham til.
Det betyder, at Borgerretsfondens opgave er at varetage hensynet til borgerens retssikkerhed og modvirke magtmisbrug indenfor den offentlige og halvoffentlige sektor
 
 

 
 
.