Bemærk: Borgerretsfondens hjemmeside er aktuelt under omdannelse. Denne hjemmeside er således ikke retvisende for Fondens nuværende strategiske indsatser. Ønsker du kontakt til fonden, kan du kontakte Christen Sørensen, tlf. 24999816, eller cs020345@gmail.com
Forside
Hvem kan få støtte ?
Vedtægter
Kontakt
Velkommen til Borgerretsfondens hjemmeside
 
/justitia.jpg
Borgerretsfondens opgave er at fremme alle borgeres retssikkerhed og hindre magtmisbrug i det offentlige og i det halvoffentlige. Fondens indsatsområder de kommende fire år er at finde inden for verdensmål 16 om fred, retfærdighed og styrkelse af samfundsinstitutionerne.
 
Fonden fokuserer især på at arbejde for at skabe opmærksomhed om og debat vedrørende:
 
a) Alle borgeres Access to Justice i forhold til det offentlige og halvoffentlige.
 
b) Styrkelse af de danske samfundsinstitutioner ved især at skabe fokus på interessesammenblandinger og usaglige hensyn i det offentlige og halvoffentlige.
 
c) Respekt for borgernes rettigheder i den digitale forvaltning og sikring af, at offentlige digitale løsninger er gennemsigtige, ikke-diskriminerende og ikke skaber digitale monopoler, der svækker de demokratiske institutioner og dermed borgernes retssikkerhed.
 
Ovenstående er baseret på, hvor de aktuelle største samfundsmæssige udfordringer for en velfungerende, uvildig og retfærdig offentlig og halvoffentlig sektor, aktuelt består – og dermed hvilke indsatsområder, der bedst og mest målrettet kan realisere vedtægternes formål.
 
Til at fremme dette formål anvender fonden aktuelt en række virkemidler, men kan også tage andre virkemidler i brug. Se herom ”Hvem kan få støtte?”
 
 

 
 
.