Forside
Hvem kan få støtte ?
Vedtægter
Bestyrelse
Prisopgave
Årsberetning 2017
Kontakt
/Christiansborg.jpg

 

Datasvigt i det offentlige

– Skal vi slette det offentliges fejlagtige persondata?

Det offentlige opbevarer millioner af private og dybt fortrolige informationer
om eksempelvis borgernes sygejournaler, små og store fejltrin og sociale
afgørelser. Men mange af informationerne er ikke rigtige. Andre er  forældede.
Alligevel opbevares og anvendes disse forkerte eller forældede informationer af det offentlige, og meget tyder på, at det skaber alvorlig utryghed hos mange borgere.
Borgerretsfondens symposium skal bidrage til at finde ud af, hvorfor vi ikke
sletter fejlagtige og forældede persondata fra det offentliges omfattende data-baser. Borgerretsfonden har inviteret et kvalificeret panel af eksperter – bl.a. forskere, politikere og samfundsdebattører. De deler deres viden, belyser problemet og drøfter konkrete forslag til løsninger.
På symposiet sender vi også spørgsmålet blandt andet til de studerende, idet Borgerretsfonden udskriver en prisopgave inden for området på 100.000 kr.
 
PROGRAM

9.15 -10.00
Kaffe, frugt og morgenbrød.
10.00-10.05
Velkomst ved MF René Gade (Alternativet), initiativtager til det tværpolitiske it-forum ”digital politik”.
10.05-10.30
Formand for Borgerretsfondens bestyrelse professor Morten Broberg. Han fortæller om formålet med Borgerretsfondens aktiviteter og dagens  symposium.
10.30-11.00 Retten til at blive glemt – teori
Professor Peter Blume fortæller om de regler, der umiddelbart sikrer borgernes ret til at få slettet forkerte data og få fjernet meget gamle oplysninger, der ikke længere ”repræsenterer” borgerens personlighed og karakter.  
11.00-11.15 Kirsten Margrethe Kristensen
–et levende eksempel på det offentliges håndtering af personlige oplysninger.
 


 
 
 
 
 
 
11.15-11.45 Forkerte sundhedsdata og deres konsekvenser
Sine Jensen, seniorrådgiver inden for sundhedspolitik, Forbrugerrådet. Sine Jensen besvarer spørgsmålet: Kan vi virkelig ikke få slettet forkerte oplysninger i vores  sundhedsjournaler – og hvorfor ikke”?
11.45-12.00 Pause med sandwich.
12.00-12.30 Retten til at blive glemt – praksis
Vi sletter ikke data i det offentlige – hvorfor gør vi ikke  det? Det spørgsmål stiller Borgerretsfonden til Thomas Sonne Olesen fra Lakeside A/S, der redegør for, hvordan forkerte oplysninger håndteres i praksis.
12.30-12.45 MF René Gade (Alternativet)
-giver en politisk vurdering og status på digitaliseringen i det offentlige i forhold til persondata.

12.45-13.15 Paneldebat:
Er det tid til at gentænke retten til at blive glemt i det offentlige?
Et panel drøfter dagens temaer og oplysninger fra en retspolitisk vinkel. Deltagerne er formand for Dansk  IT Ejvind Jørgensen, seniorforsker ved Institut for Menneskerettigheder Rikke Frank Jørgensen, lektor i  velfærdsret Caroline Adolphsen fra Aarhus Universitet  og forsker i menneskerettigheder og persondataret ved Syddansk Universitet Ayo Næsborg-Andersen.
Ordstyrer: Adam Fribo, journalist ved Computerworld.

13.15-13.30
Afrunding og annoncering af prisopgaven ved formand for Borgerretsfondens bestyrelse professor Morten Broberg.

 
 
 

Tilmeld dig symposiet

Symposiet afholdes den 5. april 2018. Fra kl. 10.00 – 13.30 i Fællessalen
på Christiansborg. Indgang via Christiansborgs hovedindgang.
Tilmelding efter ”først til mølle” på: www.borgerretsfonden.nemtilmeld.dk
Tilmelding senest den 4. april.