Forside
Hvem kan få støtte ?
Vedtægter
Bestyrelse
Prisopgave
Årsberetning 2017
Kontakt
/MortenBroberg.jpg
 
Bestyrelsesmedlem
Professor
Morten Broberg
Fondens sammensætning:
Bestyrelse og Sekretariat
Bestyrelsen
Bestyrelsen træffer afgørelse i de sager, der indbringes for Fonden.
Sekretariatet
Sekretariatslederen screener de indkomne ansøgninger og forbereder sagerne til fremlæggelse for bestyrelsen.
Fonden har hovedsæde i Nyborg.
 
/ChristenSoerensen.jpg
Bestyrelsesmedlem
Professor
Christen Sørensen
 
 /HMMotzfeldt.jpg
Bestyrelsesmedlem
Ph.d. Jur
Hanne Marie Motzfeldt