Forside
Hvem kan få støtte ?
Vedtægter
Bestyrelse
Prisopgave
Årsberetning 2017
Kontakt
/BorgerretsfondenSkilt.jpg
Hvilke typer af sager kan fonden yde støtte til ?
Fonden behandler sager, hvor ansøgeren har været udsat for magtmisbrug fra en offentlig eller privat myndighed.

Hvordan støtter fonden ?
Borgerretsfonden kan blandt andet yde konkret støtte i form af advokatbistand til din sag.

Hvordan søger man fonden om støtte ?
Ansøgninger til fonden skal være skriftlige og indeholde en kortfattet og præcis sagsfremstilling.
 
 
Hvordan foregår sagsbehandlingen hos Fonden ?
Al sagsbehandling foregår skriftligt. Det forudsætter blandt andet, at vi skal kunne træffe afgørelse på det rent skriftlige grundlag i sagen. Derfor er det vigtigt, at din sagsfremstilling er så præcis som mulig. Det er også vigtigt, at du vedlægger relevante sagsakter og oplysninger i din sag. Det kan f.eks. være afgørelser fra den myndighed, der har behandlet din sag, lægelige udtalelser eller korrespondance omkring sagen.
Når sekretariatet har modtaget din ansøgning, gennemgår sekretariatslederen din sag med henblik på en vurdering af, om sagen er egnet til behandling ved Fonden.
Sager, som bestyrelsen finder egnede til behandling, antages.
Bestyrelsen træffer afgørelse om, hvad der herefter skal foretages i sagen.
Som ansøger får du svar fra sekretariatet, uanset om bestyrelsen beslutter at antage eller afvise din sag.
Fondens bestyrelse holder møde seks til otte gange årligt.
.