Forside
Hvem kan få støtte ?
Vedtægter
Bestyrelse
Prisopgave
Årsberetning 2017
Kontakt

Borgerretsfondens vedtægter

Borgerretsfonden blev indstiftet af professor Hans Gammeltoft Hansen, professor Christen Sørensen og professor Preben Stuer Lauridsen d. 7. Maj 2012

Fonden råder over en kapital på 17 mio. kroner, men agter tillige at søge midler fra andre kilder, herunder private.
 
Borgerretsfonden er en uafhængig fond stiftet for private midler.
Borgerretsfonden er derfor uafhængig i sit virke af offentlige eller halvoffentlige organisationer, institutioner og myndigheder.
Borgerretsfonden træffer sine afgørelser på rent juridisk grundlag uden at være bundet af økonomiske, politiske eller personlige hensyn.
Fondens virke skal sikre borgeren mulighed for at opnå den retsstilling i forhold til det offentlige, som borgerens forhold berettiger borgeren til.
Det betyder, at Borgerretsfondens opgave er at varetage hensynet til borgerens retssikkerhed og modvirke magtmisbrug indenfor den offentlige og halvoffentlige sektor.
/soejler.jpg
 
Initiativet til fonden kommer oprindelig fra fru Tineke Færch, Vedbæk, som fostrede ideen sammen med sin søn Erik Stener Færch.
 
SF-Gruppen ved Tineke Færch har ønsket en fond oprettet, som kunne støtte mennesker, der på den anførte måde er kommet i nød.
 
Det er efter fondsbestyrelsens mening et i allerhøjeste grad anerkendelsesværdigt initiativ, der hermed er taget at SF-Gruppen, og bestyrelsen ønsker at udtrykke sin taknemmelighed overfor SF-Gruppens/Tineke Færchs beslutning om at stille de midler til rådighed, uden hvilke fondens arbejde naturligvis ikke ville kunne udføres.
.