Anders Ørgaard

Bestyrelsesmedlem

Anders Ørgaard er advokat (H) ved TVC Advokatfirma og professor (ph.d.) i formueret ved Aalborg Universitet. Anders underviser og forsker i formueret og selskabsret. Han har således udgivet en række bøger og artikler om disse emner. Som advokat arbejder Anders navnlig med erstatningsret, kontraktret og tvister. Anders har ført sager ved domstole på alle niveauer i Danmark samt en enkelt gang ved Menneskeretsdomsolen i Strasbourg.

Anders er Borgerretsfondens bindeled til TVC Advokatfirma, som varetager fondens administration.