Ayo Næsborg Andersen

Forperson i borgerretsfonden.

  • Ph.D. i jura fra SDU, 2014. Human Rights in National Administrative Law – Dissemination of Knowledge through Administrative Decisions.
  • Cand.jur fra SDU, 2010. Speciale: Menneskerettigheder i EU efter Lissabontraktaten – en retsdogmatisk analyse af forholdet mellem EU Domstolen og den europæiske menneskerettighedsdomstol, belønnet med Juridisk Instituts legat for bedste kandidatafhandling.
  • BAJur fra SDU, 2008: Bacheloropgave: Folkenes ret til selvbestemmelse i Kosovo, belønnet med Kammeradvokatens Legat.
    Arbejde:
    Siden 2011 ansat på Juridisk Institut, SDU, hvor jeg i dag som lektor underviser og forsker i persondataret og menneskerettigheder.