Hanne Marie Motzfeldt

Formand for bestyrelsen(på orlov til 2023)

lektor i digital forvaltning, Københavns Universitet. primært med forvaltningsinformatoriske problemstillinger. Udgangspunkterne for hendes forskning er databeskyttelsesrettens og forvaltningsrettens grundlæggende principper og disses regulering af udvikling og brug af nye teknologier.