Velkommen til Borgerretsfonden

Borgerretsfoden er en almennyttig fond, hvis formål for det første er at yde bistand til personer eller grupper af personer, der har været udsat for magtmisbrug fra offentlige eller private organisationer, og som ønsker at forsvare sig mod sådanne overgreb.

Fonden yder derudover støtte til forskningsprojekter, der har til formål at afdække og/eller analysere tendenser til magtkoncentration og -misbrug i det moderne samfund samt anvise veje til at modvirke sådanne tendenser.

Om fonden | Ansøg  | Kontakt | Bestyrelse


Forsidefoto af Emmanuel Huybrechts, frigivet under Creative Commons Attribution 2.0 Generic licens

Borgerretsfonden
CVR: 34545677

Share via
Copy link
Powered by Social Snap