Ansøgning fonden

Borgerretsfonden har ikke brug for – og frabeder sig at få tilsendt – oplysninger om borgeres navne, CPR-nummre eller andre personoplysninger.

For at behandle en ansøgning har Fonden brug for en kortfattet redegørelse for sagens juridiske aspekter og for, hvordan der foreligger magtmisbrug i sagen.

Ansøgningen skal udformes af en advokat og indeholde:

Advokatens navn og forretningsadresse herunder e-mail adresse
Den myndighed eller magtfulde organisation, der er modpart i sagen
Sagens påstand
Sagsfremstilling max 2000 anslag
Hovedanbringende max 500 anslag
Modpartens eventuelle anbringende max 500 anslag
Hvordan foreligger der magtmisbrug i sagen max 1.000 anslag

Det ansøgte beløb, gerne fordelt på stævningsgebyr, berammelsesgebyr, andre gebyrer (hvilke), ankegebyr, omkostninger sagkyndig erklæring mv.
Det hele sendes som pdf fil eller word til: borgerretsfonden@protonmail.com

Spørg Anders Kjærulff om hjælp på kjaerulv@protonmail.com, hvis du har spørgsmål.