Om Borgerretsfonden

Tineke Færch stiftede den 7. maj 2012 Borgerretsfonden med et ønske om at bekæmpe magtmisbrug over for borgere i offentlige eller private organisationer.

Har du været udsat for magtmisbrug fra offentlige eller private organisationer? Føler du at dine borgerlige rettigheder er blevet krænket? Forhindrer din økonomiske situation dig i at tage effektivt til genmæle? Så kan Borgerretsfonden hjælpe dig.

Initiativet til fonden er Tineke Færchs, som har fostret ideen sammen med sønnen Erik Stener Færch. Initiativtagerne mener, at borgernes rettigheder undertiden krænkes, uden at borgerne har de økonomiske muligheder for at kunne tage effektivt til genmæle. Borgerretsfoden er en almennyttig fond, hvis formål for det første er at yde bistand til personer eller grupper af personer, der har været udsat for magtmisbrug fra offentlige eller private organisationer, og som ønsker at forsvare sig mod sådanne overgreb.

Fonden yder derudover støtte til forskningsprojekter, der har til formål at afdække og/eller analysere tendenser til magtkoncentration og -misbrug i det moderne samfund samt anvise veje til at modvirke sådanne tendenser.

Fonden ledes af en bestyrelse, der består af bestyrelsesformand Birgitte Arent Eiriksson, Torben Pedersen og journalist Anders Kjærulff.