Birgitte Arent Eiriksson – forperson i borgerretsfonden

Birgitte  er direktør i Justitia Danmark, hvor hun også er hovedforfatter på en lang række forskellige samfundsjuridiske analyser og forskningsrapporter. Birgitte er desuden medlem af Etisk Råd, Dataetisk Råd samt en række advisory boards, priskomitéer og offentlige følgegrupper mv.

– er en anerkendt oplægsholder på konferencer, uddannelsesinstitutioner mv., deltager aktivt i den offentlige debat og er medforfatter til flere bøger,  bl.a. om, hvordan teknologi kan påvirke demokratiske processer og borgernes vilkår.

Birgitte er advokat og Master of Public Governance og har i 2021 modtaget Thomas Gerstenbergs Fonds legat for sit arbejde for retssikkerhed.

Tidligere har Birgitte besiddet en række forskellige stillinger på Justitsministeriets område, herunder Rigspolitiet og Rigsadvokaten.