Torben Pedersen

Bestyrelsesmedlem

Torben Pedersen: Associate professor in macroeconomics, accounting, statistic & math in dept. for Business & Law for De Montfort University, Leicester, UK.

Torben har over 25 års erfaring fra flere større danske virksomheder i specialist og leder positioner.

Bijobs før og nu er udlandsmobilitetskoordinator, universitetsmeritfag udvikler, tillidsrepræsentant for AC grupperne, uddannelseskoordinator, udvikler i landsdækkende eksamenskommissioner samt omfattende censor beskikkelser.

Har undervist på flere universiteter i bl.a. Holland, Belgien, Tyrkiet og Thailand og iblandt tillidshverv indgår tidligere præsident i Lions Club Odense. I Borgerretsfonden er rollen overvejende som menigt medlem af bestyrelsen samt sparringspartner på økonomi og foreningssager efter behov.