Torben Pedersen

Bestyrelsesmedlem

Torben Pedersen arbejder som adjunkt i Odense, uddannet som cand. oecon. i ledelse og økonomistyring fra Aarhus Universitet. Torben har over 25 års erfaring fra flere større danske virksomheder i specialist og leder positioner og bedriver i dag undervisning i statistik analyse, nationaløkonomi, erhvervsøkonomiske discipliner samt markedsføring, kommunikation og ledelse på videregående uddannelser.

Bijobs før og nu er udlandsmobilitetskoordinator, universitetsmeritfag udvikler, tillidsrepræsentant for AC grupperne, uddannelseskoordinator, udvikler i landsdækkende eksamenskommissioner samt omfattende censor beskikkelser.

Har undervist på flere universiteter i bl.a. Holland, Belgien, Tyrkiet og Thailand og iblandt tillidshverv indgår tidligere præsident i Lions Club Odense. I Borgerretsfonden er rollen overvejende som menigt medlem af bestyrelsen samt sparringspartner på økonomi og foreningssager efter behov.